Your Role

Als Client Contract Manager ben je verantwoordelijk voor de correcte verwerking van tenders, informatie-aanvragen (RFI - Requests for Information), offerte-aanvragen (RFP - Requests for Proposals) en contracten van en met onze klanten, prospects, zusterbedrijven, strategische partners en subcontractors.

Je biedt ondersteuning bij de opmaak van contracten, en je kijkt er op toe dat de contractvoorwaarden nageleefd worden.

Je houdt het overzicht over het contractmanagement proces, en je staat ook in voor de ontwikkeling van specifieke standaarden voor de indiening van contracten, contractonderhandelingen en documentmanagement.

In deze rol werk je nauw samen met diverse externe (de klant) en interne stakeholders (zoals de accountmanagers, business development managers, en het departement Legal van Adecco België).

 

 • Je bent het primaire contact tijdens tenders, RFI's, RFP's en contractherzieningen.
  • Je fungeert als tussenpersoon tussen de accountmanager / business development manager en het departement Legal van Adecco België, en de klant.
  • Je bewaakt deadlines en communiceert continu met de accountmanagers, het departement Legal van Adecco België, de businesspartners en interne klanten over contractuele kwesties.
 • Je coördineert het end-to-end contractbeheer (in nauwe samenwerking met de accountmanagers, business bevelopment managers, het departement Legal van Adecco België en de klant) en je zorgt ervoor dat de vereiste controles tijdens het proces tijdig uitgevoerd worden. Je treedt op als tussenpersoon om voor de verschillende betrokken partijen aanvaardbare contractvoorwaarden te garanderen. Zo koppel je bijvoorbeeld met het departement Legal van Adecco België terug wanneer er afgeweken wordt van de vooropgestelde en wettelijke normen.
 • Je verzekert het CLM (Contract Life Cycle Management), d.w.z. wijziging (verandering van scope), uitbreiding en verlenging; en je deelt de belangrijkste voorwaarden van contracten die afgesloten werden met de desbetreffende interne businesspartners.
 • Je bent verantwoordelijk voor het proces van contractherzieningen, vanaf de ontvangst van het verzoek tot de vereiste handtekeningen:
  • Je bepaalt het modelcontract en wanneer dit niet bestaat, maak je nieuwe modelcontracten in overleg  het departement Legal van Adecco België.
  • Je voert de herziening van contracten uit en je verzamelt hiertoe de vereiste aanvullende informatie; je kiest en vult de juiste templates in en je beheert  ontwerpversies van contracten; je zorgt ervoor dat het bedrijfsbeleid en de bedrijfsprocedures voor het verwerken van contractaanvragen nageleefd worden en je biedt ondersteuning waar nodig. Wanneer escalatie naar het departement Legal van Adecco België vereist is, zal je aanbevelingen voor oplossingen formuleren en bespreken.
   • Je bent verantwoordelijk voor het ondertekeningsproces, je zorgt voor ondertekende en medeondertekende versies en je kijkt erop toe dat de ondertekende contracten meegedeeld worden aan alle relevante partijen.
  • Je archiveert contracten in het contractbeheersysteem om efficiënte processen en audits te verzekeren.
   • Je zorgt voor een correcte contracttekst en bijlagen. 
   • Je verwerkt contractgegevens en documentatie, zoals de ontvangst en controle van alle briefwisseling in verband met de contracten, formulieren met contactinformatie van klanten, contractuele veranderingen, statusverslagen en andere documenten voor de verschillende projecten. Je zorgt er verder voor dat deze informatie correct ingevoerd en veilig bewaard wordt in de database.
  • Je evalueert en controleert regelmatig
   • De verschillende processen - om hun algemene efficiëntie te verzekeren.
   • De modelcontracten - je vraagt input van het juridische en het commerciële team met betrekking tot de overeengekomen voorwaarden of tarieven.

 

Your Profile

Competenties

 • Je hebt een gedegen inzicht in het voorbereidings- en herzieningsproces van offertes en contracten.
 • Je hebt ervaring in het toepassen van organisatorische normen bij het coördineren van offerteaanvragen en het herzien van contracten.
 • Je hebt een uitstekende overredingskracht, sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden (Nederlands, Frans, Engels) en je kan complexe informatie zodanig overbrengen dat dit bevattelijk is voor anderen.
 • Je kan contractbeheer en uitvoerende functies uitoefenen met minimaal toezicht.
 • Je bent vaardig op het vlak van projectbeheer: timemanagement, snel reactievermogen, duidelijke communicatie,  je bent een teamplayer, je denkt oplossingsgericht, en je hebt oog voor details.

Kwalificaties

 • Je hebt een juridische achtergrond: juridisch assistent - bachelor of een andere relevante juridische beroepsopleiding.
 • Je kan een relevante beroepservaring voorleggen - ervaring in de pharma en life sciences en/of Professional Staffing sector is een meerwaarde.
 • Je hebt een goed begrip van contractterminologie, essentiële clausules en artikelen die bijzondere aandacht vereisen. 
 • Je hebt kennis van en ervaring in verbintenissenrecht en het sluiten en uitvoeren van contracten.
 • Je kan kennis van de wetgeving combineren met een praktische en oplossingsgerichte benadering.
 • Je kan goed samenwerken met diverse stakeholders in een business omgeving.

Our Offer

 • Een aantrekkelijk salarispakket met secundaire arbeidsvoorwaarden 
 • Een zinvolle rol als onderdeel van een dynamisch en getalenteerd jong team.

Your Working Location

Temse  

Your Contact Person

Wendy Bevers